ÖDEME EKRANI
Lütfen ödeme bilgilerinizi ve ödeme yapacağınız tutarı eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz.
Kişisel Bilgiler
Kredi Kartı Bilgileri
Kişisel Verilerin Konuması Politikası
Kişisel bilgileriniz T.C anayasası 6698 sayılı kanunun 20/2 maddesince 'verilen tüm bilgiler kişinin rızasına veya kanunla öngörülen bir sebebe dayalı olarak kullanılabilir. Şirketimiz kişisel verilerin izlenmesi ve korunması hususunda T.C anayasasının 6698 sayılı yasada belirtilen genel ilkeler doğrultusunda 7/1 maddesinin belirttiği üzere işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması halinde resen ve ilgili kişinin talebi ile şirketimiz veri sorumlusu tarafından silinir veya yok edilir ya da anonim hale getirilir.